ขายที่ดินถนนรามอินทรา ซอยคู้บอน 16/2 ที่ดินขนาด 355ตร.ว. ราคา 10,650,000บาท - วาละ/30,000บาท

ขายที่ดิน ถนนคู้บอน ซอยคู้บอน 16/2 ที่ดินขนาด 355ตร.ว. วาละ/30,000บาท ที่ดินสี่เหลี่ยมสวยติดทางสาธารณะ 

TEL : 061 246 9000Using Format